படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

திங்கள், 12 நவம்பர், 2012

தமிழ் அலை வடிவமைப்பில்

டாக்டர் சேதுகுமணன் தயாரிப்பில் உருவான குறும்படம்

தமிழ் அலை தயாரிப்பில்

ஆறு.இளங்கோவன் அவர்களின் புகை ஒற்றன்

தமிழ் அலை தயாரிப்பில்... வெளியீட்டில்

உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான பெட்ரா
பன்முகப்படங்கள் டாக்டர் சேதுகுமணன் பார்வையில்
Tamil News & Entertainment Web Portal