படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

செவ்வாய், 29 டிசம்பர், 2009

புத்தக கண்காட்சியில் கடை எண்: 402

கவிஞர் அறிவுமதி அவர்களின்
நட்புக்காலம், வெள்ளைத்தீ
புத்தக கண்காட்சியில் கிடைக்கும்
கடை எண்: 402

திங்கள், 28 டிசம்பர், 2009

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடாகதமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடாக
இசாக்கின்
மழை ஓய்ந்த நேரம்
தாராபாரதி அறக்கட்டளை பரிசு பெற்ற
ஹைக்கூ தொகுப்பு
இரண்டாம் பதிப்பு

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடாக

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடாக

கவிஞர் அருணபாரதியின்
மண்ணோடு போராடும் வேர்கள்

ஞாயிறு, 27 டிசம்பர், 2009

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடாக

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடாக
கவிஞர் பார்வதியின்
இது வேறு மழை

வெள்ளி, 18 டிசம்பர், 2009

கவிஞர் அறிவுமதி அவர்களின் வெள்ளைதீ


கவிஞர் அறிவுமதி அவர்களின்
சிறுகதை தொகுப்பு வெள்ளைதீ
புதிய வடிவமைப்பில் வெளிவந்துவிட்டது..
தமிழ் அலையில் கிடைக்கும்

செவ்வாய், 15 டிசம்பர், 2009

தமிழ் அலை வடிவமைப்பில் சமவுரிமை என்னும் மாத இதழ்


தமிழ் அலை வடிவமைப்பில் சமவுரிமை என்னும் மாத இதழ்

திங்கள், 7 டிசம்பர், 2009

புதிய கவிதைகளுடன் கவிஞர் அறிவுமதி அவர்களின் நட்புக்காலம்

கவிஞர் அறிவுமதி அவர்களின் நட்புக்காலம்
புதிய வடிவில், புதிய கவிதைகளுடன்
இப்போது தமிழ் அலை வெளியீடாக