படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

சனி, 9 மே, 2015

கவி காமு ஷெரீப் நூல்கள் தமிழ் அலை தயாரிப்பில்


கலாம் பதிப்பக வெளியீடாக கவி காமு ஷெரீப் நூல்கள் தமிழ் அலை தயாரிப்பில்

அருணை மணி நூல் தமிழ் அலை தயாரிப்பில்

அருணை மணி அவர்களின் சுடுகின்ற சிந்தனைகள் நூல் தமிழ் அலை தயாரிப்பில்

செவ்வாய், 17 மார்ச், 2015

தமிழ் அலை வெளியீடாக

தமிழ் அலை வெளியீட்டகத்தின் தயாரிப்பாக
பச்சோந்தி கவிதை நூல்

தமிழ் அலை வெளியீடாக

தமிழ் அலை தயாரித்து வெளியிட்டுள்ள
செல்மா மீரா கவிதை நூல்

தமிழ் அலையின் வடிவமைப்பு தயாரிப்பில்

தமிழ் அலையின் வடிவமைப்பு தயாரிப்பில்
மலேசிய தொழில் அதிபர் ஏவி எம் ஜாபர்தீன் அவர்களின் நினைவு மலர்