படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

சனி, 9 மே, 2015

கவி காமு ஷெரீப் நூல்கள் தமிழ் அலை தயாரிப்பில்


கலாம் பதிப்பக வெளியீடாக கவி காமு ஷெரீப் நூல்கள் தமிழ் அலை தயாரிப்பில்

அருணை மணி நூல் தமிழ் அலை தயாரிப்பில்

அருணை மணி அவர்களின் சுடுகின்ற சிந்தனைகள் நூல் தமிழ் அலை தயாரிப்பில்