படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2020

கவிக்கோவின் பித்தன் நூலிலிருந்து உரிமை கவிதை ஸதக்கத்துல்லாஹ் குரலில்

கருத்துகள் இல்லை:

Tamil News & Entertainment Web Portal