படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

வியாழன், 26 நவம்பர், 2009

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடு

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடு
வே.பத்மாவதியின்
கைகத்தலம் பற்றி
கவிதை நூல்

கருத்துகள் இல்லை: