படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

திங்கள், 7 டிசம்பர், 2009

புதிய கவிதைகளுடன் கவிஞர் அறிவுமதி அவர்களின் நட்புக்காலம்

கவிஞர் அறிவுமதி அவர்களின் நட்புக்காலம்
புதிய வடிவில், புதிய கவிதைகளுடன்
இப்போது தமிழ் அலை வெளியீடாக

கருத்துகள் இல்லை: