படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

வியாழன், 24 பிப்ரவரி, 2011

தமிழ் அலை ஊடக உலகம் பணிகளில் பெரிய எழுத்து மாத இதழ்

தமிழ் அலை ஊடக உலகம் பணிகளில் பெரிய எழுத்து மாத இதழ்

 அக்டோபர் 2010
 டிசம்பர்      2010
 நவம்பர் 2010
 செப்டம்பர்  2010  
இந்த    இதழில் பல கருத்துக்களை பதிவு செய்ய பட்டுள்ளது 
அழகு சேர்க்கும் வடிவங்களில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது

கருத்துகள் இல்லை: