படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

வியாழன், 24 பிப்ரவரி, 2011

தமிழ் முழக்கம் வெல்லும் மாத இரு முறை இதழ்

தமிழ் அலை 
பணிகளில் பல வண்ணங்களில்  உருவான
தமிழ் முழக்கம் வெல்லும் 
மாத இரு முறை  இதழ்  சனவரி  1 - 15 1 கருத்து:

பிழைதிருத்தி சொன்னது…

I recognize you, and I agree with your article which I happened to read. Thanx

http://theatre-times.blogspot.com/2011/03/blog-post.html