படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

ஞாயிறு, 27 டிசம்பர், 2009

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடாக

தமிழ் அலையின் புதிய வெளியீடாக
கவிஞர் பார்வதியின்
இது வேறு மழை

கருத்துகள் இல்லை: